GIẢI PHÁP AN NINH

GIÁM SÁT AN NINH QUA FPT LIFE

Giám sát an ninh gia đình thông qua camera thông minh

– Camera phát hiện người và gửi thông báo cảnh báo.

– Nút bấm khẩn cấp SOS để gửi cảnh báo hoặc thông báo đến người thân.

BỘ SẢN PHẨM KÈM THEO GIẢI PHÁP

CÁC GIẢI PHÁP KHÁC

GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN

GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG

GIẢI PHÁP TRUYỀN HÌNH