GIẢI PHÁP TRUYỀN HÌNH

Điều khiển từ xa qua smartphone

– Mở kênh, chương trình bằng giọng nói.
– Kho nội dung đa dạng gồm giải trí, giáo dục, yoga…
– UEFA Champions League, HBO, K+

BỘ SẢN PHẨM KÈM THEO GIẢI PHÁP

CÁC GIẢI PHÁP KHÁC

GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN

GIẢI PHÁP AN NINH

GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG