GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN

Điều khiển từ xa qua smartphone

– Điều khiển bằng giọng nói tiếng Việt hoặc từ xa bằng smart phone.
– Tắt/bật thiết bị theo nhóm hoặc riêng lẻ.
– Hẹn giờ lịch hoạt động, tạo ngữ cảnh tự động với cảm biến.

BỘ SẢN PHẨM KÈM THEO GIẢI PHÁP

Điều khiển các thiết bị chiếu sáng, rèm cửa, thiết bị điện cơ bản thông qua điện thoại, hẹn giờ, lập cảnh và giọng nói

CÁC GIẢI PHÁP KHÁC

GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG

GIẢI PHÁP AN NINH

GIẢI PHÁP TRUYỀN HÌNH