Thiết kế Website cho CLB Khởi Nghiệp Mỹ Tho

MTL Technology là đơn vị hổ trợ thiết kế và quảng bá cho CLB Khởi Nghiệp Mỹ Tho – Website bao gồm các thành viên hoạt động trên rất nhiều lĩnh vực như bất động sản, xây dựng, an ninh, dịch vụ, tài chính, bán lẻ, sản xuất nông nghiệp, CNTT, truyền thông và công nghiệp v.v

MTL Technology là đơn vị hổ trợ về truyền thông, hạ tầng máy chủ điện toán phục vụ vận hành website của đơn vị góp phần quảng bá cho các doanh nghiệp thành viên trong câu lạc bộ.

Hình ảnh thực tế Website CLB Khởi Nghiệp Mỹ Tho do MTL Technology thiết kế: